InformacijeIBB d.o.o. za trgovinu i usluge
IBB d.o.o.
Karlovačka cesta 65, 47280 Ozalj
Trgovački sud u Zagrebu - stalna služba u Karlovcu, MBS 020035874, Tt-16/19247-2
Temeljni kapital 270.000,00 kuna
Ivica Blažina, Ozalj, Vlatka Mačeka 27 - jedini osnivač d.o.o.